Het ontstaan en de betekenis van de familienaam Smulders

 
De naam "Smulders" is een z.g. beroepsnaam en is gelijk aan de namen Mulder, Mulders, Molder, Molders, Smolders, Meulder en Meulders, afhankelijk van de landstreek waar de naam is ontstaan. De naam Smulders komt het meest voor in Noord-Brabant in het bijzonder in Tilburg.

De naam is ontstaan uit "des Molenaarzoon"  wat in het Brabants dialect dan "des Muldersoen" is, en vervolgens is verkort  tot
"de[sMulders]oen", dus "Smulders".
Smulders betekent dus "zoon van de molenaar"


Hoeveel personen in Nederland de naam Smulders dragen is moeilijk te zeggen maar in het telefoonboek wordt de naam 1866 maal vermeld, hiervan ruim 1100 in de drie grote steden van Noord-Brabant te weten 475 in Tilburg, 459 in Eindhoven en 230 in Den Bosch. Als vergelijking, in de gehele provincie Drenthe wordt de naam slecht 3 maal vermeld.