Franciscus Nicolaas Maria Smulders

Geboren te Den Haag op 20 oktober 1910 als zoon van Joseph Henricus Smulders en Catharina Elisabeth Broers
Overleden te Den Haag op 10 november 1987 en begraven te Rijswijk (Z.H.) op 13 november 1987 op het kerkhof van de r.-k. kerk St. Bonifatius aan de van Vredenburchweg, hij is 77 jaar geworden.

Hij trouwde te Rijswijk op 26 augustus 1942 en in de kerk te Den Haag op 3 oktober 1942 in de r.-k. kerk van de H. Gerardus Majella aan de Noordpolderkade met Wilhelmina Hendrika Jacoba Cools.
De getuigen bij zijn wettelijk huwelijk waren Cornelia Francisca Cools 31 jaar, zuster van de bruid en Wilhelmina Maria Philomena Smulders, 30 jaar, zuster van de bruidegom en bij zijn kerkelijk huwelijk waren de getuigen Josephus Nicolaas Smulders, broer van de bruidegom en Boudewijk Cornelis Cools, broer van de bruid.

Frans heeft verschillende werkgevers gehad. Van 1926-1929 werkte hij op een kantoor aan de Gerard Reijnststraat in Den Haag. Van 1929-1946 was hij werkzaam bij het dagblad de Nieuwsbron, eerst als filmrecensent en later als chef van de advertentie afdeling. In 1944 werd hij voor ongeveer een jaar uitgeleend aan de bank Mees en Hope. Van 1946-1949 was hij boekhouder bij boekhandel Deijnen in de Jan van der Heijdenstraat. Na de eerste 6 maanden van 1949 als schrijver bij de belastingdienst te hebben gewerkt werd hij boekhouder bij het taxibedrijf de Red-Tax waar hij tot 1956 bleef. Van 1956 -1957 werkte hij als boekhouder bij bakkerij Dolle. Nadat hij van 1957 tot 1960 bij taxibedrijf Kohler had gewerkt kwam hij in 1960 bij de Haagse Taxi Telefooncentrale. Hier heeft hij gewerkt tot aan zijn pensioenering in 1975. Begonnen als boekhouder werd hij later Administrateur, hoofd administratie en adjunct -directeur. Vanaf 1960 heeft hij naast zijn dagelijks werk ook de boekhouding gedaan voor het taxibedrijf Kan in Voorburg. Dit is hij blijven doen tot zijn overlijden. Ook voor diverse andere ondernemers deed hij de boekhouding.

Frans woonde met zijn gezin van 3 oktober 1942 tot mei 1948 bij zijn ouders aan de Heerenstraat 131 in Rijswijk, ze bewoonden daar de eerste etage. In mei 1948 verhuisden ze naar de Ottoburgstraat 24 in Rijswijk. Op 17 januari 1950 gingen ze naar Den Haag, naar de van Zeggelenlaan 320.