Kerklaan hoek Heerenstraat, het oude raadhuis uit 1611 afgebroken in 1875.


   In opdracht van het gemeentebestuur werd in 1875, vlak voor de afbraak van
   het gebouw, deze foto gemaakt.
   Voor het raadhuis de twee Rijswijkse veldwachters Cornelis Intveen en Hidde 
   de Vries.