Voormalige Hooge Brug, voor 1892

 De vermelding "voormalige Hooge Brug" is de enige juiste voor deze
 kaart welke is uitgegeven in ca. 1902. Toen was de brug reeds tien
 jaar verdwenen. Deze is afgebroken in 1892. Toen werd de Vliet 
 verbreed tot ca. 16,5 meter en verdiept tot ca. 2.80. Om tot deze 
 breedte te komen moest de brug en ook het op de foto staande 
 "Burchvliet" verdwijnen. Dit huis dateerde al van voor 1637. 
 Voor de afbraak was in de "Burchvliet" de "wasserij en bleekinrich-
 ting Firma de Bruyn" gevestigd.
 Na de afbraak van de brug is er een nieuwe brug gebouwd aan de
 Voorburgse kant van de Trekvliet.

 De fotograaf stond ongeveer voor Drievliet en maakte de foto in de
 richting van de Hoornbrug.